Målarkitektur: Hvordan skal den skæres?

I Lakeside oplever vi i stigende grad at offentlige digitaliseringsprojekter efterspørger en målarkitektur. Behovet er specielt udbredt for digitaliseringsprojekter, der går på tværs af flere parter. Ofte lyder opgaven ”Projektet skal have udarbejdet en målarkitektur i henhold til den ”Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA)”. En målarkitektur beskriver de overordnede mål og principper for en IT-arkitektur. Når der refereres til FDA, så efterspørges en arkitektur, der i høj grad kommer omkring de forretningsorienterede emner (styring, strategi, jura og opgaver) og binder dette sammen med den traditionelle IT-vinkel på arkitektur (Information, applikation og infrastruktur).